Financiering


Uw nieuwe huis in Duitsland zult u moeten financieren. Maar hoe komt u aan een hypotheek in Duitsland? En welke hypotheekvormen worden er in ons buurland aangeboden? Heeft u na het lezen van deze site behoeft aan aanvullende informatie met betrekking tot de financiering van uw woning, dan is het aan te raden een notaris in te schakelen die zowel de belangen van de koper als die van de verkoper behartigt. Een andere optie is het bezoeken van een Duitse consumentenwinkel. Deze kunnen u vaak veel informatie verstrekken over bouwfinancieringsmogelijkheden in Duitsland.

Voorheen was het in Duitsland gebruikelijk dat banken hypotheken tot maximaal 80% van de koopsom verstrekte. Tegenwoordig is het in de meeste gevallen mogelijk tot 100% van de koopsom te lenen. In enkele gevallen is het zelfs mogelijk zogenaamde 'Nebenkosten' mee te financieren. Deze kosten zijn in Nederland bekend onder de noemer 'Kosten Koper'. Dit is echter alleen mogelijk indien u over een redelijk en zeker inkomen beschikt.

In Duitsland is het gebruikelijk dat de hypotheekverstrekker u vraagt een 'Selbstauskunft' in te vullen. Dit is een verklaring waarin u uw financiële situatie dient weer te geven. Verder vragen de meeste hypotheekverstrekker om kopieën van uw paspoort, recente loonstrookjes en dergelijke.

De meeste hypotheken in Duitsland bevatten een aflossingsbestanddeel ('Tilgung'). Dit kan nadelig zijn, omdat het belastingvoordeel hierdoor ieder jaar afneemt.

Financieringsvormen

Voor de financiering van uw nieuwe woning, kunt u kiezen uit verschillende financieringsvormen:

 • Een hypothecaire geldlening:
  U leent geld van een bank om uw woning te kunnen bekostigen.
  In Duitsland geldt bij alle banken de regel dat u minstens één procent van de geldlening per jaar af dient te lossen.

 • Een levensverzekering: 
  U kunt in Duitsland alleen een aflossingsvrije hypotheek afsluiten op basis van een levensverzekering. In alle andere gevallen lost u gedurende de looptijd van uw hypotheek wel af.
 • Een gesubsidieerde lening

Waar financieren?

Er zijn in Duitsland verschillende instanties waar u terecht kunt voor de financiering van uw woning:

 • Spaarbanken, banken, bouwspaarbanken, hypotheekbanken en levensverzekeringsmaatschappijen stellen financiële middelen ter beschikking waarmee u uw nieuwe woning kunt financieren.
 • Enkele werkgevers bieden werkgeversleningen aan tegen een vaak zeer gunstige rente.
 • De overheid en de afzonderlijke deelstaten bieden soms geldleningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden.