Zelf een woning bouwen

U kunt ervoor kiezen zelf een woning te laten bouwen in Duitsland. Op deze manier kunt u het huis laten bouwen zoals u dat wilt. Voldoende kennis met betrekking het laten bouwen van een woning in Duitsland is hierbij noodzakelijk.

Een woning bouwen

Een woning bouwen kunt u, in de meeste gevallen, niet helemaal alleen. Er zijn drie manieren om uw eigen woning in Duitsland te realiseren:

Bouwgrond

 • In Duitsland is het vinden van geschikte bouwgrond voor uw woning een stuk gemakkelijker dan in Nederland. In Nederland moet bouwgrond vaak verloot worden. In Duitsland is dit niet het geval. Er is voldoende bouwgrond beschikbaar.

 • De bouwgrond is in Duitsland veel goedkoper dan in Nederland. In Nederland gelden prijzen van +/- €300,- per m² en hoger. In Duitsland liggen deze prijzen grofweg tussen de €65,- en €200,- per m², afhankelijk van de locatie.


Duitse wet- en regelgeving

 • In Duitsland kent men strengere normeringen voor de geluidsisolatie, de energiehuishouding en de draagkrachtberekening.

 • Het bouwplan van uw toekomstige woning wordt ingediend bij de Stadsverwaltung. Deze stuurt het plan vervolgens door naar de Kreisverwaltung. De Kreisverwaltung toetst of het bouwplan zich aan de bouwsom, richtlijnen, en dergelijke houdt.

 • De bouwer heeft de verplichting om eventuele gebreken aan het huis te bestellen, tot 5 jaar na oplevering van de woning. Eventuele onderling opgestelde contracten die een andere termijn aangeven zijn ongeldig.

 • De vrijwaringstermijn gaat in op het moment van woningoverdracht of op het moment dat een woning opgeleverd wordt. Eventuele vrijwaringsrechten gelden niet wanneer u een woning koopt die ouder is dan vijf jaar. In Duitsland heeft u de volgende vrijwaringsrechten bij de aankoop van een nieuw gebouwde woning:

  • Het recht op annulering van het koopcontract;

  • Aanspraak op eventuele reparaties;

  • Het recht aanspraak te maken op schadevergoeding of prijsverlaging;

  • Aanspraak op een voorschot om eventuele gebreken te verhelpen. U kunt om dit voorschot vragen als de verkoper zijn plichten niet binnen een afgesproken termijn nakomt;


Voordelen

 • Niet alleen de grondprijs, maar ook het salaris dat aannemers in Duitsland vragen, ligt over het algemeen lager dan in Nederland.

 • Als u zelf een woning laat bouwen, kunt u uw wensen specifieker realiseren dan wanneer u een al bestaande woning koopt.

 • U kunt in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een nieuwbouwwoning betrekt. U komt hier onder andere voor in aanmerking als u gebruik maakt van zonne-energie, maatregelen neemt om CO2-uitstoot te verminderen of als u wordt aangemerkt als Junge Familie.


Nadelen

 • In Duitsland kent men geen garantiefonds. Hierdoor loopt u bij het kopen van bouwgrond een groter risico dan in Nederland.


Aandachtspunten

 • Kiest u liever voor een Nederlandse aannemer of architect? Zorg er dan voor dat u zeker bent dat deze de Duitse huiskwaliteit waarborgt. Anders loopt u het risico dat u het huis bij eventuele verkoop moeilijk kwijtraakt.

 • Wanneer u een Duitse architect inschakelt, is het aan te raden een architect te kiezen uit het Bundesland waar u gaat wonen. In Duitsland zijn allerlei voorschriften op Bundesland-niveau geregeld. Een plaatselijke architect zal beter bekend zijn met deze voorwaarden.

 • Vergeet tijdens de bouw niet om de noodzakelijke verzekeringen af te sluiten. Zo kunt u middels een bouwverzekering contractueel vastleggen wie de risico tijdens de bouw draagt. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid tijdens de bouw. Indien nodig kunt u hiervoor een Bauherrenhaftpflichtversicherung (aansprakelijkheidsverzekering van de eigenaar) afsluiten.