Makelaar

Een geschikte makelaar in Duitsland

Als u een woning in Duitsland gaat zoeken, kunt u ervoor kiezen een makelaar in te schakelen. Een andere mogelijkheid is om langs de plaatselijke bank te gaan. Ook hier worden vaak woningen te koop aangeboden. Op het gebied van makelaardij verschilt Duitsland van Nederland. Een groot verschil is dat het in Duitsland erg makkelijk is om makelaar te worden. Het komt voor dat een persoon enkel in het bezit is van een visitekaartje waar het woord 'Makler' op gedrukt staat, als bewijs dat hij of zij het beroep uit mag oefenen. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat deze makelaar ook echt een opleiding heeft genoten. 'Makler' is geen beschermde term in Duitsland. Een 'Sachverstandiger' is wel in het bezit van een diploma. Maar ook in dit geval blijft voorzichtigheid geboden: expertise is niet gegarandeerd. Houd hier rekening mee als u op zoek gaat naar een makelaar in Duitsland.

Bij de vakverenigingen 'Ring Deutscher Makler' en 'Verband Deutscher Makler' zijn geschoolde makelaars aangesloten.

Courtage van de makelaar

In Duitsland is het gebruikelijk dat een makelaar u eerst om uw persoonlijke gegevens vraagt. Ook toont hij u een koopovereenkomst. Hierin komt u met hem overeen dat u verplicht bent de makelaar zijn courtage te betalen, ook indien u het door hem aangeboden huis rechtstreeks van de verkoper koopt. Dit is noodzakelijk, omdat makelaars in Duitsland anders geen aanspraak kunnen maken op de courtage.
U kunt natuurlijk zelf bepalen of u de koopovereenkomst tekent. Doet u dit niet, dan bestaat echter de kans dat de makelaar u de adresgegevens van de betreffende woning niet wil verstrekken.

Het is in Duitsland gebruikelijk dat de koper (een deel van) de courtage betaald. De courtage is in de meeste gevallen hoger dan in Nederland. Er geld over het algemeen een maximum van 6% van de koopprijs. Dit percentage verschilt echter per regio. Over het uiteindelijke bedrag dient u nog 16% BTW te betalen.

De courtage die een makelaar mag vragen, is niet wettelijk vastgesteld. In principe kunt u dus met de makelaar onderhandelen over deze prijs.

In de meeste gevallen betaalt de koper provisie aan de verkoper. Dit is echter nergens wettelijk vastgelegd. Het is ook mogelijk dat de makelaar zowel de kopende als de verkopende partij courtage in rekening brengt. Dit is alleen mogelijk als de makelaar kan aantonen dat hij bemiddeld heeft in de koop. De makelaar kan alleen verlangen dat u provisie betaalt, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Koopt u de woning die de makelaar u heeft aangeboden niet, dan kan de makelaar u alleen kosten in rekening brengen als dit vooraf afgesproken is.

Een Nederlandse of een Duitse makelaar?

In Nederland zijn er een aantal makelaars die actief zijn op de Duitse huizenmarkt. Een groot voordeel van een Nederlandse makelaar, is dat u geen last heeft van een taalbarrière. Ook zijn zij vaak gespecialiseerd in emigreren naar Duitsland. Zij kunnen u adviseren en ondersteunen bij uw verhuizing. Een voordeel van een Duitse makelaar is dat deze vaak beter op de hoogte zijn van de actuele huizenmarkt. Ook weten Duitse makelaars vaak meer van de Duitse wetgeving.
Verder zijn er Nederlandstalige intermediairs die het aanbod van Duitse makelaars bezitten. Meestal beheren deze intermediairs websites waarop u het aanbod van Duitse makelaars kunt bekijken. Soms biedt een dergelijke website tevens uitgebreide informatie over emigratie. Een nadeel van Nederlandstalige intermediairs is dat het aanbod op de website niet altijd actueel is. Verder zijn de aanbiedingen op het internet vaak een tweederangs aanbod van de Duitse makelaars waarmee samengewerkt wordt. Een ander groot nadeel is dat dergelijke intermediairs niet aansprakelijk te stellen zijn voor eventuele fouten in de transactie.